08:45:57
Friday, September 24, 2021


Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor.

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale” vă aducem la cunoştinţă câteva informaţii utile despre Procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor.

Modalităţi de primire a petiţiilor de la clienţi

Pentru transmiterea petiţiilor către APOPI & BLUMEN, aveţi la dispoziţie următoarele modalităţi:

- Număr telefon informaţii clienţi / Dispecerat - Intervenţii ( incendii, miros gaz, lipsă gaz accidentală)

- 0232/24.24.66 , 0232/24.24.77, tarif local în reţeaua Romtelecom, localitatea Miroslava;

- 0752.029.911 în reţeaua Orange, localitatea Miroslava, jud. Iaşi

- 0237/275.200, 0237.275.300, tarif local în reţeaua Romtelecom, oraşul Panciu

 - 0752.029.901 în reţeaua Orange, oraşul Panciu, jud. Vrancea

 - Număr telefon Tel Verde 0800 800 528;

- Adresă de e-mail officemiroslava@apopi.ro, officepanciu@apopi.ro;

  - Primirea petiţiilor în cadrul recepţiei fizice, din toate Centrelel de Relatii cu Clientii din localitatile Miroslava şi Panciu

- Prin curier.                     

Investigarea şi soluţionarea petiţiilor primite de la clienţi

Salariatul companiei care preia o petiţie va proceda după cum urmează:

            - Vă va da răspuns imediat în situaţiile când investigarea şi soluţionarea o permit;

            - Vă va comunica faptul că răspunsul va fi transmis ulterior, în termenele prevăzute mai jos, în cazul în care soluţionarea necesită informaţii suplimentare;

              

Categorii de petiţii adresate companiei şi termene de soluţionare

            - privind încheierea/modificarea unui contract de furnizare a gazelor naturale – în maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării vi se va comunica acordul împreuna cu proiectul contractului, solicitarea de suplimentare documente sau refuzul privind încheierea/modificarea contractului;

            - cu privire la facturi, adresate în scris - în 15 zile de la primirea solicitării, vi se comunică în scris rezultatul verificării şi, după caz, modalităţile şi termenul de soluţionare;

            - cu privire la calitatea gazelor furnizate – în 15 zile de la primirea solicitării, vi se comunică rezultatul analizei inclusiv prin transmiterea, după caz, a celui mai recent proces verbal de predare primire al TRANSGAZ S.A. in care este precizată Puterea Calorifică Superioară determinată în conformitate cu prevederile legale în vigoare; în cazul în care se constată că puterea calorifică superioară a gazelor naturale furnizate este diferită de cea a gazelor naturale facturate, vi se va recalcula consumul de gaze naturale, conform prevederilor legale în vigoare. Reclamaţiile cu privire la valoarea puterii calorifice utilizate la facturare pot fi făcute în termen de maximum două luni de la data emiterii facturii.

            - cu privire la funcţionarea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului şi altele asemenea - termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile de la primirea solicitării;

            - pentru orice tip de solicitări, altele decât cele prezentate anterior - termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile de la primirea solicitării;      

Înregistrarea petiţiilor

Petiţiile vor fi înregistrate în registrul special/baa de date  a societatii, fiind evidenţiate următoarele informaţii: număr înregistrare, data petiţiei, subiectul petiţiei, emitentul petiţiei, salariatul care a înregistrat-o, locaţia locului de consum, Serviciul căreia i s-au solicitat elementele de răspuns, data transmiterii răspunsului către emitent.

Modalităţi de soluţionare a divergenţelor privind clauzele contractului de furnizare gaze naturale

Neînţelegerile precontractuale pot fi soluţionate pe cale amiabilă prin acordul dintre client şi APOPI & BLUMEN sau părţile (client / furnizor) pot apela la ANRE în cazul nesoluţionării divergenţelor pe cale amiabilă, această autoritate fiind abilitată să medieze neînţelegerile precontractuale.

Prin sintagma neînţelegere precontractuala în sectorul gazelor naturale se înţelege divergenţa apărută în procesul de perfectare a contractelor de furnizare gaze naturale.

Divergenţele ocazionate de interpretarea şi aplicarea clauzelor contractuale pot fi soluţionate pe cale amiabilă prin acordul dintre client şi APOPI & BLUMEN  sau de către instanţa de judecată competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părţilor.

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen