09:57:56
Friday, September 24, 2021

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale” vă aducem la cunoştinţă

OBLIGATIILE FURNIZORILOR DE GAZE NATURALE CONFORM  STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE

            Prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 37/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 690 din data de 11 octombrie 2007, a fost aprobat Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
 Prin aceasta reglementare se stabilesc nivelurile minime obligatorii de performanta in prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale.
            In cazul nerespectarii indicatorilor de performanta, furnizorul este obligat sa plateasca solicitantului/consumatorului afectat penalitati.
 

1. Contractarea gazelor naturale

 Furnizorul are obligatia de a raspunde solicitarii primite din partea oricarui solicitant/consumator, avand ca obiect incheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementata/negociata a gazelor naturale, in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.
 

2. Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

 Furnizorul are obligatia de a raspunde sesizarilor adresate in scris de consumatori cu privire la facturi in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.
 In acest termen furnizorul are obligatia de a verifica corectitudinea facturii emise si de a comunica in scris consumatorului rezultatele verificarii, dupa caz, modalitatile si termenul de solutionare, explicand acestora continutul facturilor si, in cazul in care solicitarea consumatorilor se dovedeste a fi intemeiata, obligatia de recalculare a facturii.
 

3. Calitatea gazelor naturale furnizate

 Furnizorul are obligatia de a furniza gaze naturale cu respectarea conditiilor minime de calitate a gazelor naturale prevazute in Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala.
 Furnizorul are obligatia de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.
 In acest termen furnizorul are obligatia de a analiza sesizarea primita si de a comunica in scris consumatorului rezultatul acestei analize, inclusiv prin transmiterea, dupa caz, a celui mai recent buletin de analiza cromatografica, determinat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 

4. Masurarea cantitatilor de gaze naturale furnizate

 Furnizorul are obligatia de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la functionarea, inlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului si altele asemenea, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.

5. Raspunsuri la solicitarile consumatorilor

 Furnizorul are obligatia de a raspunde unei solicitari a consumatorului, altele decat cele anterior prevazute, in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
 6. Reluarea furnizarii in cazul limitarii/intreruperii ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata
 In situatia limitarii/intreruperii furnizarii gazelor naturale ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata la termenele prevazute in contract, furnizorul are obligatia sa asigure reluarea furnizarii, in termen de 24 de ore de la momentul indeplinirii obligatiilor de plata, conform prevederilor contractuale.
 

7. Informarea consumatorilor

 Furnizorul de gaze naturale are obligatia de a informa fiecare consumator, client al sau, despre obligatiile izvorate din Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
 

PENALITATI
aplicabile furnizorilor in cazul nerespectarii indicatorilor de performanta garantati
  

Nr.
crt.
 

Indicator de performanta

Perioada de timp specificata

Suma specificata

1.

Contractarea gazelor naturale

15 zile de la data inregistrarii cererii
 

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara
 

5 lei

2.

Fcaturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

15 zile de la data inregistrarii cererii
 

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara
 

5 lei

3.

Calitatea gazelor naturale furnizate

15 zile de la data inregistrarii cererii
 

50 lei

Pentru fiecare zi suplimentara
 

10 lei

4.

Masurarea gazelor naturale furnizate

30 de zile de la data
inregistrarii cererii
 

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara
 

5 lei

5.

Penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului

20 de zile de la data la care obligatiile de plata au devenit scadente
 

150 lei


  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen