10:21:21
Friday, September 24, 2021


Drepturi si obligatii clienti non-casnici (pers. juridice).

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale” vă aducem la cunoştinţă „ Drepturile şi obligaţiile consumatorului non-casnic de gaze naturale” prevăzute in „Contractul cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici”:

„V. Drepturile şi obligaţiile consumatorului non-casnic de gaze naturale

Art. 8.  - Consumatorul are următoarele drepturi:

a)  să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b)  să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c)  să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d)  să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;

e)  să solicite modificarea graficului de furnizare prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu cel puţin 2 zile anterioare zilei/săptămânii pentru care se solicită modificarea; modificările vor putea fi convenite de către părţi în termen de o zi de la data solicitării;

f)   să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;

g)  toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.

Art. 9. - Consumatorul are următoarele obligaţii:

a)  să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;

b)  să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

c)  să nu revândă gazele naturale contractate;

d)  să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;

e)  să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, în limitele stipulate în contractul de furnizare,( pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5; )

f)  să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

g)  să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

h)  să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.”

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen