08:35:35
Friday, September 24, 2021


Drepturi si obligatii clienti casnici (pers. fizice).

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale” vă aducem la cunoştinţă „ Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale” prevăzute in „Contractul cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici”:

„VI. Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale

Art. 8. – Consumatorul are următoarele drepturi:

a)      să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;

b)      să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;

c)       să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;

d)      să solicite informaţii  cu privire la serviciul de furnizare reglementată;

e)      drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.

Art. 9. – Consumatorul are următoarele obligaţii:

a)      să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum şi după caz, a majorărilor de întârziere aferente;

b)      să folosească exclusiv aparate de utilizare, care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

c)       să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;

d)      să nu deterioreze echipamentul  de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

e)      să efectueze modificările instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea competentă;

f)        să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;

g)      să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

h)      să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.”

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen